Nguồn tư liệu và thông tin đã được dịch ra tiếng Việt

View this page in English

Thuốc men có nhiều dạng, kể cả: thuốc viên, thuốc hít, thuốc chích, thuốc nhỏ mắt, kem thoa, thuốc nước, thuốc nhét hậu môn/âm đạo và thuốc dán.

Thuốc không chỉ có được bằng cách mua theo toa bác sĩ, mà còn có từ dược sĩ, nha sĩ, các chuyên viên y tế khác, các tiệm bán thực phẩm làm tăng sức khoẻ (health food shops) và các siêu thị.

Điều rất quan trọng là quý vị nên kể cho bác sĩ và dược sĩ biết về tất cả các thuốc mình đang dùng, kể cả: thuốc mua theo toa, mua tại quầy, sinh tố (vitamins), dược thảo và thuốc cổ truyền, thuốc khoáng (minerals), thuốc bổ dưỡng và bất kỳ thuốc men nào mà quý vị đã đem từ nước ngoài về.

Mặc dù thuốc có thể giúp quý vị cảm thấy đỡ hơn và khoẻ lại, điều quan trọng nên biết rằng tất cả thuốc men đều có cả lợi ích cũng như nguy cơ. Sự thật là, 140.000 người Úc phải nhập viện mỗi năm do những vấn đề liên quan đến thuốc men họ dùng.

Một số nguy cơ trong việc sử dụng thuốc gồm có:

  • Các phản ứng nguy hại khi thuốc kết hợp với một số thức ăn, sinh tố, thức uống, và các thuốc cổ truyền hoặc thuốc nào đó. Quý vị càng kết hợp nhiều thứ này với nhau, thì càng có nhiều nguy cơ bị phản ứng.
  • Thuốc không có tác dụng như mong muốn.
  • Thuốc gây ra các vấn đề sức khoẻ khác nữa.

Tài nguyên thông tin

Nguồn thông tin có sẵn dưới đây sẽ giúp quý vị trở nên quen thuộc hơn với thuốc, quản lý thuốc một cách an toàn và tìm hiểu thêm về các lựa chọn dùng thuốc của mình.

Nếu quý vị muốn biết thêm về thuốc men của mình, hãy thảo luận với bác sĩ hoặc dược sĩ. Hãy nhờ họ gọi một thông dịch viên nếu quý vị gặp khó khăn trong việc giao tiếp.Hãy nhờ bác sĩ hoặc dược sĩ gọi đến Dịch vụ Thông Phiên dịch của Chính phủ Úc qua số 1300 131 450.

diabetes-health-tracker-vietnamese

Bản theo dõi Sức khỏe Tiểu đường

Dùng Bản theo dõi Sức khỏe Tiểu đường để theo dõi các thuốc men và những lần kiểm tra sức khỏe của quý vị.

Tải để có một bản của quyển này.

diabetes-dl-vtn

Theo dõi bệnh tiểu đường của quý vị: không chỉ là mức glucose

Tìm hiểu cách thức quản chế bệnh tiểu đường của quý vị - các loại kiểm tra sức khỏe hiện có và chỉ tiêu của các kiểm tra đó gồm những gì.

Tải để có một bản của quyển này.

Medimate_Vietnamese_image

Tài liệu Medimate

Tài liệu này có thể giúp quý vị thông hiểu và sử dụng thuốc trong sự hợp tác với bác sĩ, dược sĩ và các chuyên viên y tế khác.

Tải để có một bản của quyển này.

MedicinesList_Vietnamese_image

Danh sách các loại Thuốc

Giữ một danh sách tất cả các loại thuốc của quý vị. Đưa cho bác sĩ hoặc dược sĩ xem mỗi lần quý vị đến gặp họ.

Tải để có một bản của quyển này.

MP_Vietnamese

Quản lý tờ thông tin đau

Tải để có một bản của quyển này.

GM_DL_vietnamese

Quyển hướng dẫn Tại sao chúng tôi được lựa chọn thuốc men?

Một quyển hướng dẫn song ngữ nhằm giúp quý vị hiểu được việc chọn lựa các thương hiệu thuốc men của mình và tầm quan trọng của việc biết được hoạt chất trong thuốc men của mình.

Tải để có một bản của quyển này.

fact sheet

Tìm hiểu về thuốc men của quý vị tờ dữ kiện

Quý vị cần biết về thuốc men của mình, để có thể quyết định tốt hơn về việc khi nào thì dùng thuốc và dùng như thế nào, và tận dụng các ích lợi của thuốc.

Tải để có một bản của quyển này.

 TẠI SAO MỘT SỐ NGƯỜI CẦN ĐẾN THUỐC TRỤ SINH?

TẠI SAO MỘT SỐ NGƯỜI CẦN ĐẾN THUỐC TRỤ SINH?

CẢM LẠNH, CÚM VÀ CÁC NHIỄM TRÙNG KHÁC: Thông tin cho những người trên 55 tuổi và những người có bệnh mãn tính.

Tải để có một bản của quyển này.

Các trang mạng khác

Muốn biết thêm thông tin y tế bằng tiếng Việt, xin viếng các trang sau đây:

Đường dây NPS Hướng dẫn dùng Thuốc (NPS Medicines Line)

Hãy gọi đến Đường dây Hướng dẫn dùng Thuốc (Medicines Line) qua số 1300 633 424 (1300 MEDICINE). NPS hợp tác với healthdirect Australia để giúp người tiêu thụ có được các thông tin về thuốc theo toa, thuốc mua tại quầy và các thuốc bổ sung khác. Dịch vụ này làm việc từ Thứ Hai-Thứ Sáu 9 giờ sáng – 5 giờ chiều (AEST - Giờ Tiêu chuẩn Miền Đông của Úc) và tốn một cuộc gọi địa phương (gọi từ điện thoại di động có thể tốn nhiều hơn).

Nếu cần thông dịch viên, xin gọi đến Dịch vụ Thông Phiên dịch (TIS National) qua số 131 450 và yêu cầu họ giúp quý vị nói chuyện với Medicines Line qua số 1300 633 424 (1300 MEDICINE). Medicines Line không phải là dịch vụ khẩn cấp.

NPS và Liên hiệp các Hội đồng Sắc tộc Úc (Federation of Ethnic Communities' Councils of Australia - FECCA) hợp tác với nhau để quảng bá việc sử dụng thuốc men một cách an toàn và khôn ngoan, trong các cộng đồng đa dạng về mặt văn hóa và ngôn ngữ.

Muốn biết thêm thông tin, xin email cho chúng tôi.